Odnowa w Duchu Świętym - Wspólnota Matki Bożej Rzeszowskiej

A kto słyszy, niech powie: «Przyjdź!»
I kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie,
kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie.
Ap 17, 22

więcej

Aktualności

Strony 1 z 37  > >>

2014-08-19
Dzisiejsze spotkanie Wspólnoty prowadzili Joanna i Maciej przy animacji diakonii uwielbienia. Wielu z nas przeżywało trudności, nie zawsze mamy odwagę z ufnością oddać Bogu wszystko to, co nas trapi.
Podczas modlitwy Jezus nas zachęcał do radości, do otwartości bez lęku:
„Wznoście okrzyki, niebiosa, bo Pan zaczął działać! Wykrzykujcie, podziemne krainy! Góry, zabrzmijcie okrzykami, i ty, lesie, z każdym twoim drzewem!”
2014-08-12
Dzisiejsze spotkanie Wspólnoty prowadzili Karolina i Piotr wraz z diakonią uwielbienia. Prosiliśmy naszego Ojca w Niebie, aby udzielał nam w obfitości swojego Ducha Świętego, gdyż my sami z siebie nie potrafimy się modlić.
2014-08-02
Dawno, dawno temu… Właściwie to nie tak dawno, ale przyjdzie taki czas, kiedy będzie to dawno. W pewną rozpromienioną cieplutkim słoneczkiem sobotę, a dokładnie 2. sierpnia 2014, odbyło się pewne dostojne wydarzenie.
2014-07-29
Chociaż są wakacje i wiele osób wyjeżdża na urlopy, na nasze spotkania modlitewne przychodzi około 150 osób. To wyraz pragnienia uwielbiania Boga. W modlitwie uwielbienia możemy wychwalać chwałę Pana, Jego moc, miłość, świętość. Możemy dziękować Mu za każdą chwilę naszego życia.
2014-07-28
Kochany Ojcze Wiktorze! Wszystkiego, co dobre z okazji imienin.
2014-07-22
Dzisiejsze spotkanie Wspólnoty poprowadził Maciek przy towarzyszeniu Diakonii Uwielbienia. Próbowaliśmy przełamać się i otworzyć na działanie Ducha Świętego. Prosiliśmy o radość, by smutki dnia codziennego nie przesłaniały nam Boga i Jego działania, abyśmy potrafili być radośni mimo wszystko.
2014-07-15
Dzisiejsze spotkanie Wspólnoty prowadzili Karolina i Piotr wraz z diakonią uwielbienia. W modlitwie wspólnotowej i spontanicznej uwielbialiśmy Boga, dziękując Mu za Jego niezliczone łaski jakie na nas obficie wylewa. Podczas modlitwy wielu z nas odczuwało trudności, smutek, pojawiły się też łzy.

Wspólnota Matki Bożej Rzeszowskiej

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym Matki Bożej Rzeszowskiej przy Klasztorze OO. Bernardynów w Rzeszowie istnieje od roku 1994. Jesteśmy grupą osób w różnym wieku, która pragnie razem doświadczać działania Ducha Świętego w ich życiu i Kościele. Oddając nasze życie Jezusowi Chrystusowi pragniemy całkowicie poddać się Jego prowadzaniu.

Obecnie Wspólnota liczy około 200 osób, jej pasterzem jest o. Amos Smolarek OFM, a jej duchowym opiekunem o. Wiktor P. Tokarski OFM.

Podczas spotkań, które odbywają się w każdy wtorek jest czas na modlitwę uwielbienia, dziękczynienia, wymieniane są intencje, które noszą w sercu członkowie Wspólnoty. Czytane i rozważane jest Słowo Boże, a także prowadzone jest nauczenie. Regularnie wydawany jest biuletyn, który zawiera materiały informacyjno-formacyjne dla członków grupy, rozpisane Słowo Boże do rozważania na każdy dzień i intencje do objęcia modlitwą w najbliższym tygodniu.

Tutaj możesz pobrać dla siebie informator o naszej Wspólnocie.

Uwaga - spotkania Wspóloty odbywają się także w czasie wakacji i ferii zimowych. Zapraszamy!

Wszystkie nasze działania ewangelizacyjne, o których możecie przeczytać w "Inicjatywach" wspierają nasi darczyńcy.

 

Jeśli chcesz poznać Boga i pogłębić swoje życie duchowe
DOŁĄCZ DO NAS!